۱۳۹۵ مهر ۱۹, دوشنبه

به خاطر فرهنگ غلط و جهالت چشمانم روزی کور خواهند شد (ازدواج فامیلی در ایران هم ، باید ممنوع شود )

مشکلات یکی ،دوتا که نیستند
با این همه پیشرفت در علم و آگاهی که  بشر بدست آورده  است
اما در کشور های در حال توسعه  هنوز جهالت در مردم موج می زند
مثالی از یک حقیقت تلخ  را بیان می کنم
بیماری های ژنتیکی
که می توان براحتی از اکثر آن ها جلوگیری نمود
به کمک مشاوره ی ژنتیک و ممنوعیت ازدواج های فامیلی
ازدواج فامیلی در کشور های پیشرفته  به خاطر  ریسک بالای تولد  فرزند بیمار ممنوع است
به  خاطر هزاران بیماری ژنتیکی که  فرزند  ممکن است بگیرد

داستان من چیست
شخصی که تا چند ماه پیش فکر می کرده تنبلی چشم  داشته   و به خاطر نا آگاهی والدین  درمان نشده
ومشکل دیگری که  برای چشمانم پیش آمد
پارگی شبکیه چشم  راستم به خاطر ضربه های مشت همکلاسی  ام در دبیرستان (اصل ماجرا آخر متن)
خلاصه وضعیت بدتر شد
بعد بررسی چرایی کمتر شدن دید و در چند سال گذشته
حال می فهمم ماجرا چیز دیگری است
بیماریrp
که به مرور دید فرد کم و در نهایت به کوری می رسد
می خواهم وکیل شوم
در حال حاضر دانشجوی فقه و حقوق  دانشگاه  دولتی  ارومیه   هستم
و اردیبهشت ماه نیز   می خواهم برای  آزمون ارشد , حقوق جزا و جرم شناسی شرکت کنم
الان درد من این است چرا
با اینکه مقامات می  دانند ازدواج فامیلی آنقدر عوارض دارد
ممنوع اش نمی کنند
چرا سالانه بیش از ۴۰هزار بچه ی معلول به دنیا می آید
شاید بگویید اینجا ایران است
چرا باید اینگونه باشد
ماجرا ضربه سرم
ماجرا پیچیده است
در کل شکایت کردم و نتوانستم ثابت کنم
شاهد ها قسم دروغ خوردند
نظر دکترم تاثیر ضربه ای که ما گفتیم بود
اما امکان پارگی خودکار شبکیه  به خاطر  ضعیف بودن   چشمانم هم بود که نظر دکترم و پزشک قانونی چیز دیگری بود
منظورم از بیان ماجرای دادگاه ،وجود سیستم قضایی با حجم پرونده ای  بالا و کمبود وقت قضات برای رسیدگی است
در حال حاضر مقدار  دید چشم چپم که سالم است ۲۰درصد است
می خواستم بعد کسب موقعیت اجتماعی خوب
وارد دنیای سیاست شوم و تاثیر بسیار خوبی بگذارم
با اینحال شرایط  چیز دیگری می گوید
در این چند سال چیز های خوبی  در مورد دین فهمیدم
در کل می گویم
بهترین تفکر انسانیت و خوبی است
باید تغییر ایجاد کرد
با اینکه می دانم تاثیر ناچیزی خواهم داشت ادامه می دهم
شاید اگر آینده قرار بود  با  تاثیر بسیاری  حرکت کنم الان  با  تاثیر کم حرکت می کنم اما سکوت نمی کنم
شاید  در آینده منافعم اجازه ی حرف زدن نمیداد و سکوت می کردم
به امید صلح
 

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

یکی یکی بچه بیاورده زن

یکی یکی بچه بیاورده زن
تا بشوند عصا  شود پیرزن
تا که زن و مرد شوند رو سفید
حماقتیست،حماقتی بس عجیب
بچه بزرگ کردن  فقط غذا نیست
پوشک وشیر خشک،یک فضا نیست
بچه یعنی یک نفر را آوری  در بازی دنیای سخت
یاید از رشد جنین تا آخرش پایش نشست
تا زمانی که شود فردی مفید اجتماع
تا نگردد یک مصیبت یا بلای جان ما
آنکسی که خرحی خود را ندارد بچه دیگر چیست هان
بجه آوردن برای او  نشانی از جهالت قلب تاریکش,بدان
بچه یعنی ،از شب و روزت گذشتن ،پای او بودن و رفتن
گر توانش را نداری حق آوردن نداری
حق نداری بچه را در صد مصیبت افکنی تو
باید اورا پروراند
یچه نیاورید توان ندارید

وکالت

وکالت با عدالت هم تراز است
همانند کبوتر همچچو باز است
قضاوت با وکالت همچو یک دست
اگر هر یک نباشد  می شوند پست
تو  خواهی تا رسی سمت حقیقت
بیا دانش بجوی تا وا شود چشم
وکیلانی که  که در حال تلاشند
گل و انبر در این دنیا بپاشند
گل و عطر عدالت گر نباشد
چه بهتر ، پس  در این دنیا نباشم
ولی ما سختی دنیا پذیریم
برای صلح آ،وردن، بمیریم
سلاح ما قلم اندیشه ی ناب
عدالت را کنیم برپا چو مهتاب
وکیلم
شغل من بهتر، ترین  است
همانند پرستار زمین است
اگر اخلاق در دنیا نباشد
چه بد دنیا شود
تلخ ،می شود شهد
عسل هم بی عدالت زهر مار است
حقیقت ،مهربانی رهسپار است

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود
ایشان نمونه اش
پدرش پولدار است و می شود
آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس
ما ها چشممان به نمودار فیمت است
داءم تلاش  کرده برای چندر غاز
او  پول تو جیبی اش پول یک سال ماست
ما ها که شکایتی نداریم عزیز دلم
کمتر خوریم جای شکر دارد باز
من داتشحو ،به امید کار ،در حال تلاش
او کارنکرده مالک بهترین های این دنیاست
روزی رسد خدا که جهان عادلانه شود
قتلی نگردد و انسان نمونه شود
فقری نیاشد
از گشنگی کمرش به معده چسبیده
او قرار نیست بیدار شود صبح دیگر  یاز
گلوله ها جنگ  تجاوز برای چیست
بیدار نمی شوید  این چه بد مستیست
برای منافع شروع کند جنگ گلوله زند
جنازه ها زیر پایش ،  پهن، فرش قرمز رنگ
عبرت ز گذشته چرا نمی گیرید
شما نمونه اید انسان کاملید
نه اینگونه  نیست حقایق که تا ابد پنهات نمی شوند
انسانیت خوابیده است تو بیدارش بکن یارب
چرا داعش کشد آدم چرا ماتم کند عالم
چرا در خانه آرامش نباشد هان
چرا اینجا و آنجا بوی دود  آید
یکی را زنده زنده در قفس هایی که آتش زیر آن باشد
یکی را تا اید محروم می سازند
که لبخند عزیزش را نبیند او دگر هرگز
چرا پایان نمی یابد
همه پایان کار، در فبر می خوابیم
چرا پس اینچنین رفتار میسازیم
چرا دنیای ما بهتر نمی گردد
چرا؟
چون که فقط بر فکر خود باشیم

نقد را بچسب

بخوان
تا نرود سرت گلاه گشاد
تا نخوری  غم حال ،گذشته می شود امسال
تلاش کن
ما مامور به  انجام وظیفه ایم
تنبلی  نه
نتیجه با زحمت میسر است
تو بخوان ترس بی معنیست
تلاش کن منفعتش به  خودت به دیگری برسد
یکجا نشستن دوا نمی دهد به شما
اخبار روزانه
فضای مجازی
تلویزیون
در کنار تلاش بد نیست
نه اینکه عمرت را برای آن ببری
پول پول
میدانی
چه معجزه ها نکرده برای بشر
فقرا پول می خواهند
لقمه نانی بخرند سیر شوند
یاد آن ها که نباشد کافی
تلاش برای خودت نکنی
خیانت  کرده ای به بشر
سود برسان
در حرفه ات
تلاش کن
تو حق تنبلی نداری
آینده اگر به جای خوبی نرسم
تو بگو این احمق
حق  ندارد که بشر بر خودش ای دوست بنامد حتی
هنگام مرگ چنین ز من بپرسید
تو در روز جقدر مطالعه کردی
چقدر برای هدف هایت تلاش نمودی زمانت  کجا رفت
چرا رفت
چرا اینجا تو خرجش بد نمودی
بشر محدودیت دارد
ولی حتی اگر یک سال روزش بود
و میلیون عمر هر قردی
اگر  عمرش تلف سازد
که هیچ است
اگر توانی
همین روزها را دریاب
حرف فقط نزن
عمل
موبایلت دشمنت شده است
از خودت جدایش کن
رها شو
کتاب ها را بچسب
پیام های تلگرام
هیچ سودی به تو نمی دهد
از روزت استفاده کن
کتاب
مقاله بخوان
آدم یاش
به حقیقت رسیده ای
آری تلاش
اما اگر
حرف زنی عمل نکنی
هیچی
خر مگسی
فقط آگاه باش
هرکس تلاش بکند
موفقیت به سمتش پرواز می کند
از فردا نترس
از امروزت  هراسان باش
به چه صرفش نموده ای
نقد را محکم بچسب


۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست
مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست
همه انسان، نباشد بین ما فرق
چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ
چه فرقی می کند دین شما چیست
مسیحی،یا که بودایی،یهودیست
مهم آدم شدن   آدم پرستیست
مهم خوبیست
لبخند کسانیست
که کردی مهربانی
دست یاریست
مهم یاد خدا در بین ما نیست
مهم حق را بگفتن
پایداریست
مهم قصر بهشت جاودانه
نباشد
آن فقط باشد بهانه
بهشت باید در این دنیا بجوییم
بدی برکس نسازیم،بد نگوییم
تمام گفته ام باشد در این حرف
قوانینی که باشد عادلانه
بکن اجرا شما بی صد بهانه
چرا
چون راز صلح جاودانه
درون نظم
درون فکر های عاقلانه

به کمپین نه به تقلب بپیوندید

ادرس تلگرام کمپین @taghaal